Aktuelt

Aktuelt

Brobygging….

Vi bygger broer og skaper hyggelige turstier fra Nesbyen Fjellgrend og videre inn i Nesfjellet. Denne broen ble bygget over Lislesetbekken i september og er en del av stisystemet som…
marius
oktober 26, 2020
Aktuelt

Vann / avløp januar 2020

Det jobbes for fullt med å anlegge vann, avløp og generell infrastruktur i Nesbyen Fjellgrends felt 1. Estimert ferdigstillelse av dette arbeidet, er for felt 1 satt til å være…
marius
januar 22, 2020
Aktuelt

Innmåling av hytter i gang

Entreprenør Arild Rodegård, i firmaet Brødrene Rodegård AS måler inn visningshytte A2. Dette er hytta som nå oppføres på tomt F1-23, og ferdigstilles før påske 2020.
marius
desember 4, 2019
Aktuelt

Vann / Brannvann

Arbeidene med fremførsel av vann og brannvann fra vannverket er i full gang. Dette bildet er fra tomtegrensen til Nesbyen Fjellgrend
marius
september 24, 2019